lista mailingowa

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w twojej szkole - zapisz się na naszą listę mailingową.

witamy na stronie naszej szkoły
Jesteś tu: » Strona główna » Promocja

Promocja„Jezus przyszedł na ziemię, po to, by czynić dobro wszystkim ludziom. Wskazywał na właściwe postępowanie wobec bliźniego, dobre uczynki, które prowadzą do zbawienia. Wartości te zawarte są w wielu baśniach i bajkach, które uczą, że dobro zawsze zwycięża nad złem. Taka była główna myśl przewodnia jasełek, które odbyły się 22 grudnia w naszej szkole.  

czytaj więcej

Dzień, na który z utęsknieniem czekają nie tylko dzieci, ale także i dorosłe osoby to 6 grudnia – tradycyjne mikołajki. Osoba św. Mikołaja jest niesamowicie popularna. Dzieci piszą do niego listy, w których zawierają swoje najskrytsze prośby i   marzenia.

czytaj więcej

Uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Drzewianach uczestniczyli w Ogólnopolskim Teście Ortograficznym.

 Test został przeprowadzony w szkole na podstawie przesłanych gotowych materiałów konkursowych przez Centrum Edukacji Szkolnej.

 Arkusz testowy składał się z 26 pytań podzielonych na bloki tematyczne.
 Do każdego pytania w teście zostały podane 4 odpowiedzi od A do D. Wśród podanych do pytań odpowiedzi żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogły być prawidłowe.
Uczestników konkursu obowiązywała znajomość zasad ortograficznych i umiejętność stosowania ich w zakresie: użycia litery ó, u, ą, ę, om, on, em, en, i, j rz  h, użycia spółgłosek miękkich (np. ćma, cichy) oraz pisowni przedrostków,  bezokoliczników, pisowni rozdzielnej; pisowni łącznej; dzielenia wyrazów; stosowania wielkiej litery i małej litery; różnic między pisownią a wymową ze względu na budowę słowotwórczą wyrazu, stosowania znaków interpunkcyjnych; korzystania ze słownika ortograficznego .

czytaj więcej

27 listopada 2015 r. w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach odbył się

I Gminny Konkurs pt. „Religijny Konkurs Recytatorski”. Organizatorem konkursu

pani Monika Pachołek. Uczestniczyli w nim reprezentanci czterech szkół z terenu Gminy Bobolice. Szkołę Podstawową w Drzewianach reprezentowali: Roksana Serowska i Konrad Serowski.

czytaj więcej

W październiku 2014 r. w Szkole Podstawowej w Drzewianach odbył się konkurs MULTITEST

z języka polskiego dla uczniów z klas IV-VI szkoły podstawowej. Został on przeprowadzony na podstawie przesłanych materiałów przez Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie. Szkolnymi organizatorami konkursu byli nauczyciele M. Mokrzycka – Karepin i P. Jarociński.
 
 Konkurs MULTITEST z języka polskiego sprawdzał rozumienie tekstu czytanego oraz znajomość gramatyki. Test konkursowy zawierał 26 zadań o różnej skali trudności. Każdy uczeń miał jednakową szansę sprawdzenia swoich umiejętności. Konkurs pozwolił wykazać się znajomością rozumienia konstrukcji gramatycznych, a także rozumienia tekstu czytanego.
 

czytaj więcej

Pliki do pobrania

Opracowanie: szkolnastrona.pl