lista mailingowa

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w twojej szkole - zapisz się na naszą listę mailingową.

witamy na stronie naszej szkoły
Jesteś tu: » Strona główna » Promocja

Promocja

Dzień, na który z utęsknieniem czekają nie tylko dzieci, ale także i dorosłe osoby to 6 grudnia – tradycyjne mikołajki. Osoba św. Mikołaja jest niesamowicie popularna. Dzieci piszą do niego listy, w których zawierają swoje najskrytsze prośby i   marzenia.

czytaj więcej

Uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Drzewianach uczestniczyli w Ogólnopolskim Teście Ortograficznym.

 Test został przeprowadzony w szkole na podstawie przesłanych gotowych materiałów konkursowych przez Centrum Edukacji Szkolnej.

 Arkusz testowy składał się z 26 pytań podzielonych na bloki tematyczne.
 Do każdego pytania w teście zostały podane 4 odpowiedzi od A do D. Wśród podanych do pytań odpowiedzi żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogły być prawidłowe.
Uczestników konkursu obowiązywała znajomość zasad ortograficznych i umiejętność stosowania ich w zakresie: użycia litery ó, u, ą, ę, om, on, em, en, i, j rz  h, użycia spółgłosek miękkich (np. ćma, cichy) oraz pisowni przedrostków,  bezokoliczników, pisowni rozdzielnej; pisowni łącznej; dzielenia wyrazów; stosowania wielkiej litery i małej litery; różnic między pisownią a wymową ze względu na budowę słowotwórczą wyrazu, stosowania znaków interpunkcyjnych; korzystania ze słownika ortograficznego .

czytaj więcej

27 listopada 2015 r. w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach odbył się

I Gminny Konkurs pt. „Religijny Konkurs Recytatorski”. Organizatorem konkursu

pani Monika Pachołek. Uczestniczyli w nim reprezentanci czterech szkół z terenu Gminy Bobolice. Szkołę Podstawową w Drzewianach reprezentowali: Roksana Serowska i Konrad Serowski.

czytaj więcej

W październiku 2014 r. w Szkole Podstawowej w Drzewianach odbył się konkurs MULTITEST

z języka polskiego dla uczniów z klas IV-VI szkoły podstawowej. Został on przeprowadzony na podstawie przesłanych materiałów przez Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie. Szkolnymi organizatorami konkursu byli nauczyciele M. Mokrzycka – Karepin i P. Jarociński.
 
 Konkurs MULTITEST z języka polskiego sprawdzał rozumienie tekstu czytanego oraz znajomość gramatyki. Test konkursowy zawierał 26 zadań o różnej skali trudności. Każdy uczeń miał jednakową szansę sprawdzenia swoich umiejętności. Konkurs pozwolił wykazać się znajomością rozumienia konstrukcji gramatycznych, a także rozumienia tekstu czytanego.
 

czytaj więcej


  Organizatorem  konkursu MULTITEST z języka angielskiego dla uczniów z klas IV-VI szkoły podstawowej było Centrum Edukacji Szkolnej. Konkurs został przeprowadzony w Szkole Podstawowej w Drzewianach na podstawie przesłanych materiałów. Szkolnym organizatorem konkursu był nauczyciel języka angielskiego pan Marcin Kostewicz.
Konkurs ten sprawdzał znajomość słownictwa oraz podstawowych zwrotów. Ciekawe opracowanie graficzne pytań zainteresowało najmłodszych uczniów i zachęciło do pogłębiania wiedzy z języka angielskiego.
Konkurs rozwijał wyobraźnię i twórcze myślenie dzieci, a jego treść była dostosowana do obowiązującej podstawy programowej. Test konkursowy zawierał 21 pytań o różnej skali trudności i w związku z tym każdy uczeń miał szansę sprawdzenia swoich umiejętności. Konkurs pozwolił wykazać się znajomością podstawowego słownictwa, rozumienia prostych konstrukcji językowych, krótkich zdań i typowych wyrażeń.


czytaj więcej

Pliki do pobrania

Opracowanie: szkolnastrona.pl