Szkoła Podstawowa w Drzewianach

76-020 Bobolice

Drzewiany 76

RODO OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

       W związku z przetwarzaniem danych osobowych informuję, iż administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Drzewianach, Drzewiany 76,  76-020 Bobolice (zwaną dalej Szkołą Podstawową). W Szkole Podstawowej został wyznaczony inspektor danych osobowych – Jacek Królikowski z którym można się skontaktować poprzez  – adres e-mail.:

      iod.spdrzewiany@wp.pl Przetwarzanie danych osobowych w Szkole Podstawowej odbywa się w celu wypełnienia obowiązków prawnych oraz na wniosek osoby zainteresowanej.

       Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa oraz podmiotom z którymi Szkoła Podstawowa zawarła umowę powierzenia danych jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych.

      Dane osobowe będą przetwarzane  przez okres wskazany w przepisach prawa.

Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowaniu oraz ograniczeniu przetwarzania a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

       Administrator danych osobowych nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich oraz nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.