Szkoła Podstawowa w Drzewianach

76-020 Bobolice

Drzewiany 76

SZKOŁA PRZYJAZNA OSOBOM NIEWIDOMYM


Społeczność szkolna Szkoły Podstawowej w Drzewianach zaangażowała się w kampanię społeczną " Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie" i tym
samym uzyskaliśmy Certyfikat " SZKOŁA PRZYJAZNA OSOBOM NIEWIDOMYM". W ramach Dnia Białej Laski na głównym holu zamieszczono gazetki dotyczące
obchodów w/w dnia. Nauczyciele wychowawcy na godzinach wychowawczych oraz podczas prezentacji multimedialnej przygotowali uczniów do udzielania
właściwej pomocy osobom z dysfunkcjami wzroku, uwrażliwiali dzieci nazauważanie potrzeb i problemów w/w osób. Zarówno uczniowie jak ich rodzice zapoznali się z listem ucznia SOSW z Bydgoszczy, jak również z alfabetem Braille'a. Uczniowie pisali pojedyncze wyrazy oraz całe zdania pismem
Braille'a zauważając, że to nie jest łatwa sprawa. Ponadto obejrzeliśmy film o osobach z dysfunkcjami wzroku  '' Integracja - Osoby z niepełnosprawnością wzrokową '' oraz "N jak niewidomy, czyli jak pomóc osobie z dysfunkcją wzroku". Mamy nadzieję, że poprzez wszystkie  powyższe działania zapobiegniemy wykluczeniu społecznemu osób z dysfunkcjami wzroku.

                                                                                                                                                                                Społeczność szkolna