Szkoła Podstawowa w Drzewianach

76-020 Bobolice

Drzewiany 76

Jesteś tutaj: Start / Komunikaty

Komunikaty

Artykuły

Zarządzenie nr 9

ZARZĄDZENIE NR 9/2021

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Drzewianach

z dnia 04 maja 2021 r.

 

w sprawie: organizacji procesu opiekuńczo – wychowawczego i dydaktycznego w oddziale przedszkolnym oraz klasach I-VIII od dnia 04 maja 2021 r. w Szkole Podstawowej           w Drzewianach    

 

Podstawa prawna:

 

Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty           w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 752) zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Od 03 maja 2021 r. nadal obowiązuje nauka stacjonarna w oddziale przedszkolnym.

 

§ 2

 

Od dnia 03 maja 2021 roku w klasach I-III nadalobowiązuje nauka w systemie stacjonarnym.

 

§ 3

 

W okresie od 03 maja do 16 maja 2021 roku w klasach IV – VIII zajęcia prowadzone są                      z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w czasie rzeczywistym.

 

§ 4

 

 W okresie od dnia 17 maja do 30 maja 2021roku zajęcia w klasach IV-VIII realizowane będą w systemie hybrydowym, zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez dyrektora szkoły.

 

 

§ 5

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Iwona Golas

                                                                                                          dyrektor szkoły

 

Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 9

Zarządzenie nr 8

ZARZĄDZENIE NR 8/2021

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Drzewianach

z dnia 23 kwietnia 2021 r.

 

w sprawie: organizacji procesu opiekuńczo – wychowawczego i dydaktycznego w oddziale przedszkolnym oraz klasach I-VIII od dnia 26 kwietnia 2021 r. w Szkole Podstawowej w Drzewianach    

 

Podstawa prawna:

 

Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 752) zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Od 26 kwietnia 2021 r. nadal obowiązuje nauka stacjonarna w oddziale przedszkolnym.

 

§ 2

 

Od dnia 26 kwietnia do dnia 02 maja 2021 roku w klasach I-III będzie obowiązywać nauka w systemie hybrydowym, zgodnie z harmonogramem i planem lekcji.

 

§ 3

 

W czasie ograniczenia zajęcia w klasach IV – VIII są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w czasie rzeczywistym.

 

§ 4

 

Od dnia 23   kwietnia 2021 r. umożliwia się konsultacje w trybie stacjonarnym dla klas VIII, wg ustalonych z nauczycielami terminów i zasad.

 

§ 5

 

Opieką świetlicową zostaną objęte dzieci, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne związku ze zwalczaniem COVID-19  oraz dzieci, które realizują zajęcia na terenie szkoły w związku z nauczaniem w systemie hybrydowym.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Iwona Golas

                                                                                                          dyrektor szkoły

Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 8

Zapraszamy na ogólnopolski konkurs matematyczny – TopMaths.

Ogólnopolski konkurs matematyczny „TopMaths” kierowany jest do wszystkich entuzjastów matematyki, którzy zechcą spróbować swoich sił z zadaniami odnoszącymi się do wspomnianej dziedziny nauki. Jego odbiorcami będą uczniowie z terenu całej Polski, znajdujący się na każdym poziomie edukacji, jak również osoby dorosłe.

 

1. Konkurs „TopMaths” zostanie zorganizowany online w serwisie edukacyjnym labofii.net w dniu  29.04.2021 roku.

2. Udział w konkursie jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji w portalu. Zostanie on rozegrany w następujących kategoriach wiekowych: klasy 1-3, 4-6, 7-8, szkoła średnia/dorośli.

3. Pytania, z jakimi mierzyć będą się uczestnicy zabawy są zgodne z najnowszą podstawą programową. Zostały one opracowane przez nauczycieli matematyki, dlatego też ich rozwiązywanie stanie się między innymi doskonałym treningiem dla uczniów klas 8 i maturalnych (przykładowo, w konkursie dla szkół średnich znajdą się zagadnienia odnoszące się do zakresu materiału występującego na maturze podstawowej, jak również rozszerzonej).

4. Szczegółowe informacje na temat konkursu „TopMaths” znajdują się pod adresem: https://www.labofii.net/topmaths

„TopMaths” to wspaniała zabawa matematyczna, umożliwiająca rywalizację z innymi. To również szansa, zweryfikowania swojej wiedzy z szerokiego zakresu związanego z „Królową Nauk”. Niniejszym serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy i udziału w tym niepowtarzalnym wydarzeniu.

Czytaj więcej o: Zapraszamy na ogólnopolski konkurs matematyczny – TopMaths.

Zarządzenie nr 7

ZARZĄDZENIE NR 7/2021

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Drzewianach

z dnia 16 kwietnia 2021 r.

 

w sprawie: czasowego zawieszenia zajęć od 19 kwietnia 2021 r. do 25.04.2021 r. w  klasach I-VIII w Szkole Podstawowej w Drzewianach, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Podstawa prawna:

 

Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty           w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 701) zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

  1. Ogranicza się na czas oznaczony od 19 kwietnia 2021 r. do dnia 25 kwietnia 2021 r. prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w klasach I - VIII         w Szkole Podstawowej w Drzewianach,  w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

§ 2

 

Od dnia 19 kwietnia  2021 r. do dnia  25 kwietnia 2021 r. szkoła podstawowa jest obowiązana prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku                   z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Iwona Golas

                                                                                                          dyrektor szkoły

 

 

Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 7

Zarządzenie nr 6

ZARZĄDZENIE NR 6/2021

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Drzewianach

z dnia 9 kwietnia 2021 r.

 

w sprawie: czasowego zawieszenia zajęć od 12 kwietnia 2021 r. do 18.04.2021 r. w oddziale przedszkolnym, klasach I-VIII w Szkole Podstawowej w Drzewianach, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Podstawa prawna:

 

Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 651) zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

  1. Ogranicza się na czas oznaczony od 12 kwietnia 2021 r. do dnia 18 kwietnia 2021 r. prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w oddziale przedszkolnym i klasach I - VIII w Szkole Podstawowej w Drzewianach,  w związku              z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

§ 2

 

Od dnia 12 kwietnia  2021 r. do dnia 18 kwietnia 2021 r. szkoła podstawowa jest obowiązana prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Iwona Golas

                                                                                                          dyrektor szkoły

Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 6