Szkoła Podstawowa w Drzewianach

76-020 Bobolice

Drzewiany 76

Bezpiecznie na wsi

5 kwietnia uczniowie naszej szkoły pod opieka p. Grażyny Jankowskiej przystąpili do Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem "Bezpiecznie na wsi".

Głównym celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich oraz rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej i indywidualnych zdolności twórczych.Organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

12 kwietnia naszą placówke odwiedzili pracownicy KRUSU, którzy przeprowadzili pogadankę instruktażową dotyczącą bezpieczeństwa oraz zaprezentowali film rysunkowy pt. "Rodzina Porażków"

G. Jankowska