Szkoła Podstawowa w Drzewianach

76-020 Bobolice

Drzewiany 76

INTEGRACJA – ŚWIETNA SPRAWA

Uczniowie szkoły Podstawowej w Drzewianach oraz podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Koszalinie we współprac y  realizują projekt „Wspólna praca i zabawa – integracja świetna sprawa”. Już dwukrotnie, w jego ramach, spotkali się na terenie Ogrodu Botanicznego „Wiciokrzew” we Włokach. Wtedy to razem pracowali, wykonując prace pielęgnacyjne i porządkowe. 

    Po wspólnej pracy przyszła pora na wspólną zabawę. 25 listopada spotkali się na terenie szkoły w Drzewianach, by tu uczestniczyć w spektaklu ekologiczno- profilaktycznym „Kwiat paproci”, przygotowanym przez Panią Marię Mokrzycką – Karepin i Panią Agnieszkę Pawłowską, oraz bawić się podczas zabawy andrzejkowej. Specjalnie dla Gości przygotowano odpowiednie zabawy integracyjne. Atrakcją były także liczne wróżby i konkursy. Tego wieczoru każdy uczeń poznał tajniki przyszłości. Miał także okazję do wyrażania postaw tolerancji i akceptacji wobec inności, szanując prawa każdego. Zabawy przy muzyce uwolniły pozytywne emocje, ale to  zmagania konkursowe dostarczyły  największych wrażeń. Uczniowie rywalizowali fair play, a na podium stawali podopieczni obu szkół. Wspólna zabawę zorganizowały Panie Renata Bobowicz, Magdalena Jankowska i Grażyna Jankowska, a ich działania wsparły mamy uczniów – wolontariuszki pracujące przy realizacji  projektu.

    Spotkania dzieci pełnosprawnych z niepełnosprawnymi pozwalają, przede wszystkim tym pierwszym, rozumieć potrzebę integracji oraz właściwego traktowania  każdego człowieka, którego godność jest  nadrzędna.  Te lekcje wzajemnego szacunku i współdziałania możliwe były dzięki realizacji Programu „Działaj lokalnie VII” wspieranego przez Fundację Nauka dla Środowiska działającą w imieniu Akademii Filantropii w Polsce i Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Koordynator projektu

Renata Bobowicz