Szkoła Podstawowa w Drzewianach

76-020 Bobolice

Drzewiany 76

Po raz drugi w Ogrodzie Botanicznym we Włokach

WSPÓLNA PRACA I ZABAWA – INTEGRACJA ŚWIETNA SPRAWA

     Pod takim hasłem Szkoła Podstawowa w Drzewianach realizuje projekt  finansowany ze środków Akademii Filantropii w Polsce oraz Fundacji Nauka dla Środowiska w ramach programu Działaj Lokalnie VII 2011.

Projekt zakłada integrację uczniów ze szkoły w Drzewianach z podopiecznymi Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koszalinie. Dzieci  wspólnie bawią się, poznają świat przyrody, wykonują  proste czynności pielęgnacyjno – porządkowe na terenie Ogrodu Botanicznego „Wiciokrzew” we Włokach. Podczas drugiego  spotkania ( 11.10.2011r.), mimo deszczowej aury, uczniowie, rodzice i opiekunowie wykonywali wskazane i wcześniej ustalone z  właścicielką ogrodu, Panią Grażynę Zybert, prace porządkowe. Pomagali pielić rabaty, grabili opadłe liście, zbierali ścięte gałęzie. Wspólna praca okazała się doskonałym sposobem na integrację i kształtowanie postawy tolerancji, choć równie ważne były integracyjne zabawy, razem wykonywane prace plastyczno-techniczne oraz tworzenie zbiorów elementów przyrody, służących do wykonania albumów.

  Przed uczniami obu szkół jeszcze dwa spotkania inicjowane w ramach projektu - wspólnie przygotowywane przedstawienie teatralne o tematyce ekologicznej oraz Dzień Otwarty dla społeczności lokalnej Drzewian i najbliższej okolicy.  

SP Drzewiany

Koordynator projektu

Renata Bobowicz