Szkoła Podstawowa w Drzewianach

76-020 Bobolice

Drzewiany 76

Tak realizujemy kolejne zadania...

" Człowiek powinien sięgnąc dalej niż jego ramiona"

Realizacja zadania w ramach współczesnej edukacji stawia wysokie wymagania w zakresie stymulowania rozwoju uczniów, wymaga ciągłej modernizacji i unowocześniania. Opieka nad uczniami zdolnymi jest w centrum zainteresowania w naszej placówce

Do realizacji tego  zadania niezbędna jest wspołpraca na płaszczyźnie nauczyciel – rodzic – uczeń. Przy współpracy z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 „ Wyrównywanie szans edukacyjnych  …" .stworzyliśmy naszym uczniom zdolnym wszechstronne warunki indywidualnego rozwoju, twórczego myślenia, zainteresowań i uzdolnień uwarunkowanych równością płci.

Do realizacji zagadnień wykorzystujemy pomoce zakupione ze środków EFS, które przygotowują naszych uczniów do samodzielnego zdobywania potrzebnych informacji, doskonalą koncentracje uwagi, kształcą wyobraźnię i fantazję.

                                                                                                                                                                                                                                                  Grażyna Jankowska