Szkoła Podstawowa w Drzewianach

76-020 Bobolice

Drzewiany 76

Przejdź do strony głównej

, 09 maja 2021

Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Zarządzenie nr 8/2021

2021-04-26

ZARZĄDZENIE NR 8/2021

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Drzewianach

z dnia 23 kwietnia 2021 r.

 

w sprawie: organizacji procesu opiekuńczo – wychowawczego i dydaktycznego w oddziale przedszkolnym oraz klasach I-VIII od dnia 26 kwietnia 2021 r. w Szkole Podstawowej w Drzewianach    

 

Podstawa prawna:

 

Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 752) zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Od 26 kwietnia 2021 r. nadal obowiązuje nauka stacjonarna w oddziale przedszkolnym.

 

§ 2

 

Od dnia 26 kwietnia do dnia 02 maja 2021 roku w klasach I-III będzie obowiązywać nauka w systemie hybrydowym, zgodnie z harmonogramem i planem lekcji.

 

§ 3

 

W czasie ograniczenia zajęcia w klasach IV – VIII są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w czasie rzeczywistym.

 

§ 4

 

Od dnia 23   kwietnia 2021 r. umożliwia się konsultacje w trybie stacjonarnym dla klas VIII, wg ustalonych z nauczycielami terminów i zasad.

 

§ 5

 

Opieką świetlicową zostaną objęte dzieci, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne związku ze zwalczaniem COVID-19  oraz dzieci, które realizują zajęcia na terenie szkoły w związku z nauczaniem w systemie hybrydowym.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Iwona Golas

                                                                                                          dyrektor szkoły

Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 8/2021

Zarządzenie nr 7/2021

2021-04-16

ZARZĄDZENIE NR 7/2021

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Drzewianach

z dnia 16 kwietnia 2021 r.

 

w sprawie: czasowego zawieszenia zajęć od 19 kwietnia 2021 r. do 25.04.2021 r. w  klasach I-VIII w Szkole Podstawowej w Drzewianach, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Podstawa prawna:

 

Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty           w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 701) zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

  1. Ogranicza się na czas oznaczony od 19 kwietnia 2021 r. do dnia 25 kwietnia 2021 r. prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w klasach I - VIII         w Szkole Podstawowej w Drzewianach,  w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

§ 2

 

Od dnia 19 kwietnia  2021 r. do dnia  25 kwietnia 2021 r. szkoła podstawowa jest obowiązana prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku                   z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Iwona Golas

                                                                                                          dyrektor szkoły

 

 

Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 7/2021

Zarządzenie nr 6/2021

2021-04-09

ZARZĄDZENIE NR 6/2021

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Drzewianach

z dnia 9 kwietnia 2021 r.

 

w sprawie: czasowego zawieszenia zajęć od 12 kwietnia 2021 r. do 18.04.2021 r. w oddziale przedszkolnym, klasach I-VIII w Szkole Podstawowej w Drzewianach, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Podstawa prawna:

 

Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 651) zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

  1. Ogranicza się na czas oznaczony od 12 kwietnia 2021 r. do dnia 18 kwietnia 2021 r. prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w oddziale przedszkolnym i klasach I - VIII w Szkole Podstawowej w Drzewianach,  w związku              z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

§ 2

 

Od dnia 12 kwietnia  2021 r. do dnia 18 kwietnia 2021 r. szkoła podstawowa jest obowiązana prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Iwona Golas

                                                                                                          dyrektor szkoły

Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 6/2021

Zarządzenie nr 4/2021

2021-03-22

ZARZĄDZENIE NR4 /2021

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Drzewianach

z dnia 22 marca 2021 r.

 

w sprawie: czasowego zawieszenia zajęć od 22 marca 2021 r. do 11.04.2021 r. klas I-III oraz przedłużenie czasowego zawieszenia w klasach IV-VIII w Szkole Podstawowej w Drzewianach, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Podstawa prawna:

 

Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty           w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 502) zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

  1. Ogranicza się na czas oznaczony od 22 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej klas I – VIII w Szkole Podstawowej w Drzewianach,  w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  2. W okresie czasowego ograniczenia, o którym mowa w ust. 1, zajęcia w klasach I-VIII  są prowadzone z wykorzystaniem metod technik kształcenia na odległość w czasie rzeczywistym.

 

§ 2

 

Dla uczniów, którzy ze względu na warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie  w domu Dyrektor organizuje nauczanie stacjonarne lud zdalne w budynku Szkoły Podstawowej w Drzewianach.

 

§ 3

 

W przypadku szkół podstawowych w klasie VIII szkoły podstawowej, dyrektor szkoły może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

 

§ 4

 

Od dnia 22 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. szkoła podstawowa realizuje kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązana prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I-III szkoły podstawowej.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

                                                                                                          Iwona Golas

                                                                                                          dyrektor szkoły

Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 4/2021